Pänttäyksestä printtaukseen

3D-tulostuksen ja robotiikan uutta pedagogiikkaa perusopetukseen

Mitä ihmettä?

Pänttäyksestä printtaukseen on Opetushallituksen rahoittama, monen toimijan kokeilun kehittämisen ja innovoinnin kärkihanke, joka tuo 3D-tulostuksen ja robotiikan luontevaksi osaksi uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Uudet pedagogiset sovellukset luovat erilaisille oppijoille mahdollisuuden oppia pelillisyyden ja kokeilun kautta ilmiöitä ja oppiaineita yhdistäen.

Oppilas on ryhmässä oppimisen subjekti, kokeilija ja opettajakin. Hanke tuo 3D-tulostuksen ja robotiikan osaksi perusopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä. Pedagogiset sisällöt kehitetään eri puolilla Suomea olevien peruskoulujen, Metropolia ammattikorkeakoulun ja 3DBear-startupin kanssa, joka vastaa pelillisestä kehityksestä. Hankkeen pedagogisesta tutkimuksesta vastaa Aalto-yliopisto.

Innovatiivisuus

Keskitymme uusien opetusinnovaatioiden luomiseen.

Realistisuus

Emme tee mitään epärealistista. 3D-printtaus on tätä päivää kaikkialla.

Digiloikkiva

Hallitus toivoi digiloikkaa. Tässä yksi. Olkaa hyvät.

Iloinen

Oppimisessa motivaatio näyttelee suurta. Luomme oppimisen iloa.

Pedagoginen

Oppiminen ei ole pelkkää iloa. Oppiminen edellyttää järkevää pedagogiikkaa.

}

Tehokas

Kehitämme oppimisympäristöjä, joissa opitaan tehokkaasti.

Näin se meni


3D-mallinnus ja -tulostus tuovat teorian ja käytännön hyvällä tavalla yhteen, kun itse suunniteltu malli onkin konkreettisena kädessä. Samoin robotiikassa opetellaan yhdistelemään yksinkertaisia komentoja, joilla saa robotin liikkeelle ja ilo on suuri, kun se toimii. Molempia tarvitaan, jos esim. oppilas haluaa tuunata robottinsa tietyn näköiseksi. Luovuuden ja ilon lisääntymistä sekä keskittymiskyvyn selkeää nousua on jo tapahtunut joidenkin oppilaiden kohdalla tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella. Pidän itse näitä tärkeinä avaimina oppimisessa.

%

TYYTYVÄISYYS

OPPILASTA

KUMPPANIA

OPETTAJAA