Koulut käyty

Kaikissa kouluissa on PP alkanut vähintään suunnitelmatasolla. Olen päässyt vierailemaan jokaisessa ja mukavaa on ollut, kiitokset siitä teille!...

Alkusyksynä 2017…

Joka koulussa on aloitettu Pänttäyksestä printtaukseen -hankkeen suunnitelmat ja suurimmassa osassa myös toteutus. Monissa pienemmissä kouluissa PP viedään koulun kaikille oppilaille ja isoissa hanke kohdistetaan tietylle ikäryhmälle. Yhteistä on innostus ja aiheen...